Det er åpenbart mange fordeler ved å blogge så hvorfor har ikke flere norske firma tatt i bruk blogg, tross lave kostnader, rask publisering og enkel teknologi?

I følge en undersøkelse gjort om blogging i Norge av Magnus H. Amundsen (Corporate blogging in Norway. 2006 ), er hovedårsaken til at norske firma ikke blogger manglende bevissthet om fordelene ved å blogge.

Så hvilke fordeler gir firmablogging?

En av fordelene ved å blogge er at man oppnår bedre og hyppigere kommunikasjon med kundene. Ved å blogge spres nyttig informasjon slik at leseren kan få hjelp, oppdateres på siste nytt, delta i diskusjoner eller spre tanker og ideer. I tilegg gir en blogg muligheten til å knytte til seg kundene på et mer personlig nivå. Gjennom åpen og direkte kommunikasjon kan man få verdifulle tilbakemeldinger.

En annen fordel er den teknologiske verdien som en blogg har. RSS, blogroll, backlinks og oppdateringsfrekvens bidrar til å høyere ranking hos søkemotorene som igjen kan føre til større trafikk og dermed flere kunder.

Reklamer