I følge Wikipedia (2007) er web 2.0 ”en populærbetegnelse på den nye situasjonen på World Wide Web med deltagerdrevne, interaktive nettjenester ”

Hvordan oppsto begrepet?
Selve begrepet Web 2.0 ble til på en idédugnad der MediaLive International og O’Reilly Media deltok i 2004. Web-pioner Dale Dougherty bemerket at nettet langt i fra hadde ”krasjet” etter dot.com perioden på slutten av nitti-tallet. Den lærdom man fikk dot.com perioden bidro til nytenkning og utvikling av 2. generasjons webbaserte tjenester. (O’Rielly)

1. generasjon vs. 2. generasjon
Første generasjon webtjenester besto av statiske nettsider der leverandøren bestemte innholdet. Andre generasjon beskriver endringene i bruk av nettbaserte tjenester der brukeren i langt større grad er produsent av innholdet.

Brukerdeltagelse
Ved aktiv deltagelse fra brukerne gjennom diskusjon, innlegg på blogg, deling av bilder og musikk er de med på å bestemme populariteten på nettstedet (O’Reilly). I følge O’Rielly er nettverkseffekten ved å la brukerne ta sin del i tjenesten, nøkkelen til markedsdominans innen web 2.0. Facebook, blogg, wikis, podcast er eksempler på web 2.0 teknologi.

Web 2.0 applikasjoner har funksjoner som bidrar til mer aktivitet på blogg. Sluttbrukerne kan bruke applikasjonene til å dele og tilpasse et rikt innhold som f. eks blogg fra e-post eller mobiltelefon, bruk av bilder, video og dra-og-slipp funksjoner.

Sosiale nettverk
Like viktig er det sosiale nettverket man har med andre som blogger innen samme felt eller fagområde. Dette nettverket består av en gruppe bloggere med samme interesser som ofte kommenterer hverandres blogger med innlegg.

Permalenker
Nye innleggene i bloggen bokmerkes med en permalenke som peker direkte til ett innlegg og ikke til toppen av siden som ved bruk av bokmerke. Jo flere som lenker til din blogg, desto høyere ranking hos søkemotorene. Høyere ranking hos søkemotorene kan igjen føre til mer trafikk på bloggen (og dermed økt salg).

Bloggroll
I tilegg til å bidra med aktivitet på andres blogger lager man en blogroll på sin blogg som viser lenker til andre blogger man gjerne vil ha i sitt nettverk.

Tags
En annen del av web 2.0 teknologien er tagging av innhold. Innleggene i en blogg tagges med tilhørende kategori. I tillegg til en oversikt over kategorisert innhold har mange blogger en samling med tagger oftest plassert nederst på en blogg. Tagg-ansamlingen (tag cloud) er dynamisk og viser hvilke av innleggene som er mest lest indikert ved tekststørrelsen. Jo større skrift, desto mer besøkt er innlegget.

Her har jeg funnet to populære Youtube videoer som jeg synes forklarer fenomenet web 2.0 på en god måte:

Referanser:

Web 2.0
en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

O’Rielly. What Is Web 2.0?
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html

Reklamer